Category Archives: Bibliotek 2.0

Bibliotek og bruker i 2.0-perspektiv

Jeg er svært enig med Hans Martin – se kommentar til forrige post – om at vi trenger mer forskning om fagbibliotekets brukere.

Når det gjelder Jannica Heinström, har jeg sett på hennes artikkel i tidsskriftet Information research fra oktober 2003: «Five personality dimensions and their influence on information behaviour.»

Les videre

Reklamer

Hvordan blir været i 2010?

Taiga-tesene, som Hans Martin Fagerli tar avstand fra (se HiO-nytt 29.1.07), ble utformet for å provosere. Derfor er de skarpere i formen, og også litt mer frynsete i kanten, enn det vi er vant til å høre fra en gjeng seriøse fagbibliotekarer.
Les videre

Hvor går 2.0-debatten?

Høgskolens nettavis HiO-nytt lagde et stort oppslag om årets Korgdager. Jeg nevner dette fordi det er lett å overse viktige innlegg i dagens fragmenterte medieverden.

Les videre

Hvor står 2.0-debatten?

Plinius (Tord Høivik) har gitt sin personlige oppsummering av Korgdagene 2007 i nyhetsbrevet Søndag kveld nr. 4, 2007. Den åpner slik:

2.0 er over, men 2.0-diskusjonen fortsetter. Verden forandrer seg, og vi med den. For et år siden var det bare noen spredte stemmer som sa at to-null var viktig. I løpet av 2006 har begrepet plassert seg høyt oppe på bibliotek-Norges dagsorden.

Mer …

Hva er 2.0?

Uttrykkene Web 2.0 og Bibliotek 2.0 (Library 2.0) har spredt seg raskt både i Norge og i utenlandske bibliotekmiljøer. Men det er mye diskusjon rundt disse termene. Uenigheten dreier seg både om deres innhold og deres nytteverdi.

Jeg opplever både Web og Bibliotek 2.0 som nyttige begreper. Web 2.0 fanger opp viktige endringer i bruken av WWW: brukergenererte data, nettet som plattform og sosial møteplass, nye former for gjenbruk (mash-ups), nye forretningsmodeller.

Les videre

Programmet er klart

Endelig har programmet for Kunnskapsorganisasjonsdagene blitt publisert! Noen kommentarer?

Søsterkonferanse i Bergen

I morgen starter konferansen Digital og sosial 2.0 i Bergen, de har også en blogg! Der skal det også legges ut podcaster av foredragene for dem som ikke får vært fysisk tilstede.