Category Archives: Uncategorized

Ny blogg om kunnskapsorganisasjon

Denne bloggen blir ikke videreført, men det finnes en vital oppfølger på http://bibin.hioa.no/korg

Reklamer

Relansering av bloggen

Som våre trofaste lesere allerede har oppdaget har denne bloggen ligget død siden Kunnskapsorganisasjonsdagene i 2007. Vi satser nå på å gjøre den om til en noe mer generell blogg for diskusjon av kunnskapsorganisering. Aktuelle temaer er f.eks. de som ble tatt opp på årets korgdager, som Marc21, FRBR, fellessøk og institusjonelle arkiv.

Korgbloggen tar lang ferie

Korgdagene er en årlig begivenhet. Korgbloggen tar nå ferie – fram til arbeidet med Korgdagene 2008 starter en gang ut på høsten 2007.

Vi ønsker våre lesere god vinterferie, påskeferie, sommerferie og høstferie!

Katalog i krise

Fredag 26. januar tar Korg 2.0 opp katalogene. I det ledende amerikanske bladet D-Lib har Karen Markey skrevet en flott oversiktsartikkel om de digitale katalogenes ærefulle fortid – og deres noe usikre framtid:  

The Online Library Catalog. Paradise Lost and Paradise Regained

Tips fra Enger 2.0.

Mer om Morville?

Vår hovedforedragsholder, Peter Morville kommer også til å delta på en fagdag i regi av Netlife Research. Det skjer den 24. januar og vil gi de interesserte en noe bredere presentasjon av hans tanker om informasjonsarkitektur og finnbarhet (eller gjenfinnbarhet?) – hva er egentlig den beste definisjonen av «findability»?

Urban stil

Korg 2.0-bloggen har skiftet image – fra standard blått til et bybilde som kan minne om strøket nær HiO. Men jeg har ikke sjekket med komiteen. Dersom bildet skulle skifte, har de andre andre favoritter. All makt til alle er to-nulls motto.